logotyp

Det saknas skäl att ingripa mot upphandling av strålbehandlings-utrustning till Nya Karolinska

Mål: 17710-18
Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet. Upphandlingen som föregick avtalet konkurrensutsattes inte och förvaltningsrätten anser att det inte finns skäl att ingripa mot detta.

Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) genomförde en upphandling av utrustning för extern strålbehandling med tillhörande mjukvaror och utrustning för invärtes strålbehandling till ett värde av omkring 300 miljoner kr. Denna utrustning har också varit föremål för tidigare upphandlingsrättsliga processer sedan 2015. Landstinget bedömde att förutsättningarna för ett förhandlat upphandlingsförfarande utan föregående annonsering på grund av tekniska skäl var uppfyllda. Detta undantag från huvudregeln (konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden) får tillämpas när endast en leverantör kan leverera det som efterfrågas.

Avtal tecknades med Varian Mecial Systems Scandinavia A/S (Varian) som bedömdes vara den enda leverantören på marknaden som kunde leverera upphandlingsföremålet. Mjukvaruleverantören RaySearch Laboratories AB ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde bl.a. att det fanns konkurrens att ta tillvara i upphandlingen i form av anbudssamarbete och att åtminstone delar av upphandlingsföremålet hade kunnat konkurrensutsättas. Landstinget bestred bifall till ansökan. Förvaltningsrätten kommer fram till att endast Varian på grund av tekniska skäl kunnat tillhandahålla det som efterfrågats av landstinget.

- Förvaltningsrätten bedömer att utformningen av upphandlingsföremålet och de tidsramar som landstinget utgått från vid upphandlingen varit tillåtna och att endast en leverantör kunnat leverera det som efterfrågas på grund av tekniska skäl. Det saknas därmed skäl för ingripande från förvaltningsrättens sida, säger rådmannen Per-Erik Nistér.