logotyp

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. meddelas kl. 11.00 den 8 mars 2019

Mål: B 3678-18
Solna tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. där sex personer står åtalade.

Tre personer, som är åtalade för bl.a. förberedelse till terroristbrott, är fortfarande häktade i målet. I samband med att huvudförhandlingen avslutades beslutade tingsrätten att häva häktningen för en person som varit frihetsberövad i nästan fyra månader och som är åtalad för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Tingsrätten kommer senare att meddela på vilket sätt domaren i målet kommer att vara tillgänglig för frågor i samband med att domen meddelas.