Solna tingsrätt

Solna tingsrätt är en av 48 tingsrätter i Sverige och är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Tingsrätten får varje år in omkring 10 000 mål och ärenden. Av dessa utgör nästan hälften tvistemål (inklusive familjemål), något mer än en tredjedel brottmål och resterande del domstolsärenden.

Telefon, växel
08-561 658 00
Besöksadress
Sundbybergsvägen 5, 171 73 Solna
Postadress
Box 1356, 171 26 Solna