Solna tingsrätt

Solna tingsrätt är en av 48 tingsrätter i Sverige och är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Tingsrätten får varje år in omkring 10 000 mål och ärenden. Av dessa utgör nästan hälften tvistemål (inklusive familjemål), något mer än en tredjedel brottmål och resterande del domstolsärenden.

Telefon, växel
08-561 658 00
Besöksadress
Sundbybergsvägen 5, 171 73 Solna
Postadress
Box 1356, 171 26 Solna
Leveransadress
Sundbybergsvägen 5, 171 73 Solna
Mer kontaktinformation

Solna tingsrätt söker beredningsjurist

Rollen som beredningsjurist är flexibel, både vad gäller arbetsupplägg och arbetstider. Du har stor möjlighet att utforma din egen arbetssituation och rikta in dig på de mål du vill bereda. Du kommer att få erfarenhet av arbetsledning som ger dig goda förutsättningar längre fram i karriären.

Vänthall
Förhandlingssal. Foto.

Solna tingsrätt söker juristpraktikant

Solna tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under 2020 för perioderna 20/1 – 27/3, 30/3 – 5/6, 31/8 – 6/11, 9/11 – 17/1.

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst