Studiebesök

Under hösten anordnar inte Solna tingsrätt studiebesök. Detta med anledning av pågående pandemi. Förhandlingarna är som alltid offentliga men vi har begränsat antalet platser för allmänheten.

Om ni är en skolklass eller annan större grupp som vill gå på en förhandling är det bra att ni anmäler studiebesöket i förväg för att besöket ska bli så bra som möjligt. Ni kan då få information om vilken eller vilka förhandlingar som är lämpliga att gå på. Ni erbjuds också en genomgång med domaren av hur en förhandling går till, med möjlighet att ställa frågor efter förhandlingen. Vill ni, kan ni även senare få del av den skriftliga domen.

Det är många grupper som vill gå på en förhandling och de flesta av tingsrättens salar har plats för 10-15 besökare. Det är därför svårt att ta emot större grupper och tingsrätten bokar in högst en grupp per dag. De flesta förhandlingarna börjar klockan 09:00. Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får se en förhandling den dag och tid ni har avtalat.

Om ni vill boka ett studiebesök ring 08-561 659 30.

 

Innan studiebesöket kan ni ta del av mer information om hur en rättegång går till här.

Uppdaterad
2019-03-21