Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Kontaktuppgifter för arkivbeställningar

Telefon:

08-561 659 19

Telefontid: Måndag - fredag 09:00-12:00

E-post: 

Vad kostar det?

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio filer eller mer. De första nio filerna är gratis, den tionde filen kostar 50 kr och varje fil därutöver kostar 2 kr styck. För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor/styck.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor/styck.

Utlämnande på CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kr/skiva.

Utlämnande på USB

Avgift tas ut som för e-post plus inköpspris för USB.

 

Utlämnande av förhörsfiler på CD/DVD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor per CD/DVS/USB

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Övrigt

Beställare som bedöms vara återkommande faktureras efter överenskommelse med s.k. samlingsfaktura. I sådant fall faktureras kunden för samtliga expedierade handlingar. Ovanligt stora beställningar kan komma att faktureras på annat sätt.

Uppdaterad
2023-01-13