logotyp

Dom i mål om skjutning i Östberga i augusti 2017

Mål: B 12341-18
Hovrätten har i dag meddelat dom i ett uppmärksammat mål gällande en skjutning i Östberga sommaren 2017. En man stod åtalad för mord och försök till mord, alternativt medhjälp till dessa gärningar. Hovrätten har nu kommit fram till att mannen ska frikännas helt.

Målet gäller en händelse i Östberga den 15 augusti 2017, då fyra personer besköts i ett garage. En av personerna avled. Åtal väcktes senare mot en 35-årig man. Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas för, i första hand, mord och försök till mord eller, i andra hand, medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.

Tingsrätten dömde mannen för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Tingsrätten ansåg att det inte var bevisat att mannen själv varit skytten, dvs. gärningsmannen, och att han därför skulle frikännas från ansvar för mord och mordförsök. Däremot ansåg tingsrätten att mannen medverkat till gärningarna genom att bl.a. tillhandahålla den bil som skytten färdats i och genom att mörklägga bilen och förse skytten med utrustning för att efter skjutningen kunna elda upp bilen.

Domen överklagades till hovrätten av samtliga parter. Åklagaren och målsägandena yrkade att mannen i första hand skulle dömas för mord och försök till mord. Mannen yrkade att han skulle frikännas helt.

Hovrätten frikänner nu mannen även från åtalet för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte är bevisat att mannen har varit skytten och att han därför inte ska dömas för mord och försök till mord. Hovrätten anser vidare, i likhet med tingsrätten, att det är bevisat att mannen vid i vart fall något tillfälle har disponerat bilen som skytten färdades i och vidtagit vissa åtgärder för att mörklägga bilen och för att bilen senare skulle kunna eldas upp. Hovrätten anser dock inte att det är bevisat att mannen har haft någon kännedom om eller delaktighet i själva skjutningen eller planeringen av denna. Hovrätten kommer därför till slutsatsen att det inte är bevisat att mannen har haft uppsåt till att främja just mordet och mordförsöken. Mannen ska därmed inte heller dömas för medhjälp till brotten. Hovrätten frikänner alltså mannen från åtalet i dess helhet.