Svea hovrätt

Svea hovrätt grundades 1614 och är Sveriges äldsta och största hovrätt. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrätten är också andra instans i mål som överklagas från hyresnämnderna. I vissa särskilda fall kan hovrätten också agera som första instans. Bland andra uppgifter ingår att utbilda jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

Telefon, växel
08-561 670 00
Besöksadress
Birger Jarls torg 16, Stockholm
Postadress
Box 2290, 103 17 Stockholm
Leveransadress
Birger Jarls torg 10, 111 28 Stockholm
Öppettider och kontakt

Mark- och miljööverdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen

Vid Svea hovrätt finns Mark- och miljööverdomstolen som handlägger alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. Dessutom finns Patent- och marknadsöverdomstolen som handlägger alla överklagade avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen.

Svea hovrätts exteriör