Studiebesök

Rättegångar är i regel offentliga och möjliga att besöka. Vissa förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar och rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Det är många skolor och föreningar som vill göra studiebesök i hovrätten och hovrättens förhandlingssalar rymmer ett begränsat antal personer. För att studiebesöket ska kunna genomföras och ge behållning är det därför viktigt att boka det i förväg och med minst en veckas framförhållning, Det sker genom att kontakta hovrättens reception via telefon 08-561 672 00 eller mail.    

Det kan hända att förhandlingar blir inställda med kort varsel. Domstolen kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat.

Svea hovrätt tillämpar säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin.

Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor.

Det är viktigt att komma i god tid, helst 30 minuter före förhandlingens start.

Några ordningsregler

Regler i salen

När man besöker en rättegång är det viktigt att man följer vissa förhållningsregler. Uppmärksamma till exempel följande:

  • Det är förbjudet att fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen.
  • Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Detta omfattar till exempel mobiltelefoner, surfplattor och smarta klockor.
  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller på annat sätt uppträda olämpligt.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Uppträd respektfullt i domstolens allmänna utrymmen

I hovrättens allmänna utrymmen vistas bland annat parter och olika professionella aktörer. Det är därför viktigt att man visar hänsyn och inte uppträder olämpligt, stör domstolens verksamhet eller den allmänna ordningen i domstolens allmänna utrymmen.

Uppdaterad
2023-05-26