Studiebesök

De flesta rättegångar i hovrätten är offentliga och kan alltså besökas av allmänheten. I vissa mål förekommer det dock att rätten beslutar att rättegången skall hållas inom stängda dörrar.

Studiebesök bör anmälas i förväg, minst en vecka före besöket. En större grupp, t.ex. en skolklass, som avser att göra studiebesök på hovrätten för att vara åhörare vid en rättegång kan kontakta hovrättens reception via telefon eller mail tel. 08-561 672 00,    

När det är möjligt försöker hovrätten att erbjuda fördjupad information om hovrättens verksamhet och domarrollen för intresserade grupper, ex. skolklasser på gymnasienivå och universitetsstudenter. En förfrågan kan skickas per e-post till administrativa enheten.

Att tänka på vid studiebesöket:
Det är inte är tillåtet att störa rättegången genom samtal. Det är inte heller tillåtet att fotografera eller göra videoinspelningar i rättssalen. För att inte rättegången skall störas bör gruppen lämna salen i anslutning till en paus i rättegången eller i samband med rättegångens slut. Förtäring av dryck, godis m.m. under rättegången är inte tillåtet.

Uppdaterad
2019-10-09