Studiebesök

Genom hovrättens studiebesöksverksamhet får skolklasser möjlighet att lära sig om domstolens verksamhet och roll i samhället. Skolklassen får träffa en domare som berättar om den dömande verksamheten och svarar på frågor.

Vid besöket tar en domare emot skolklassen i en rättssal och berättar bl.a. om domstolarnas roll i det svenska rättssamhället och vad det innebär att vara domare. Det finns även utrymme för eleverna att ställa frågor om t.ex. domarrollen och rättsprocessen. Besöket varar i ca en timme. Att vara med på en rättegång är inte en del av besöket. De flesta mål i Svea hovrätt lämpar sig inte för studiebesök eftersom de sträcker sig över flera dagar. Om det främst är att besöka en rättegång ni är intresserade av rekommenderar vi därför att ni bokar ett besök på någon tingsrätt i närheten.

Det är många skolor och föreningar som vill göra studiebesök i hovrätten. För att studiebesöket ska kunna genomföras är det därför viktigt att boka med minst två veckors framförhållning, till svea.administrativaenheten@dom.se.

Vi behöver veta vilken årskurs det gäller, vilken skola och hur stor gruppen är. Skriv också tre förslag på önskade datum. Notera att hovrätten som utgångspunkt enbart erbjuder studiebesök på förmiddagen kl. 08.15-09.15. Ni måste vara på plats senast kl. 08.00 för inpassering genom hovrättens säkerhetskontroll.

Vi återkommer per mejl med en bokningsbekräftelse.

Uppdaterad
2024-04-04