Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt

Domstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. På Mark- och miljööverdomstolen prövas också överklagade beslut från de arrendenämnder som hör under Svea hovrätts domkrets.

Telefon, växel
08 - 561 670 00
Besöksadress
Birger Jarls torg 16, Stockholm
Postadress
Box 2290, 103 17 Stockholm
Öppettider och kontakt

E-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår e-tjänst för att skicka handlingar till oss. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.

En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.