Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt

Domstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. På Mark- och miljööverdomstolen prövas också överklagade beslut från de arrendenämnder som hör under Svea hovrätts domkrets.

Telefon, växel
08 - 561 670 00
Besöksadress
Birger Jarls torg 16, Stockholm
Postadress
Box 2290, 103 17 Stockholm
Mer kontaktinformation