Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt

Telefon, växel
08 - 561 670 00
Besöksadress
Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Stockholm
Postadress
Box 2290, 103 17 Stockholm
Mer kontaktinformation

Denna webbplats är under utveckling

Denna webbplats är under utveckling och är inte komplett. Viss information om domstolen, bland annat avgöranden, finns kvar på vår gamla webbplats.

Svea hovrätt