Patent- och marknadsöverdomstolen
common.vid Svea hovrätt

Patent- och marknadsöverdomstolen handlägger samtliga mål och ärenden som överklagats från Patent- och marknadsdomstolen. I patent- och marknadsdomstolarna handläggs i princip alla landets mål och ärenden inom rättsområdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.

Telefon, växel
08-561 670 00
Besöksadress
Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Stockholm
Postadress
Box 2290, 103 17 Stockholm
Mer kontaktinformation

Denna webbplats är under utveckling

Denna webbplats är under utveckling och är inte komplett. Mer och aktuell information om domstolen finns på dess ordinarie webbplats.

Svea Hovrätt exteriort