Patent- och marknadsöverdomstolen
vid Svea hovrätt

Patent- och marknadsöverdomstolen handlägger samtliga mål och ärenden som överklagats från Patent- och marknadsdomstolen. I patent- och marknadsdomstolarna handläggs i princip alla landets mål och ärenden inom rättsområdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.

Telefon, växel
08-561 670 00
Besöksadress
Birger Jarls torg 16, Stockholm
Postadress
Box 2290, 103 17 Stockholm
Leveransadress
Birger Jarls torg 10, 111 28 Stockholm
Öppettider och kontakt