På sikt kommer i princip alla Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden från och med den 1 september 2016 att publiceras här. Till varje avgörande bifogas i regel även underinstansens avgörande. För tillgång till samtliga avgöranden i målet hänvisas till Svea hovrätts arkiv.

Tills vidare publiceras Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden på domstolens ordinarie webbplats. 

De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömningen av likartade frågor i framtiden läggs in i Patent- och marknadsöverdomstolens samling av vägledande avgöranden på Sveriges Domstolars hemsida.

Sök på målnummer, ord i rubrik eller avgörande.

blocks.ordning