Beslut att inte meddela prövningstillstånd och vissa andra beslut, t.ex. beslut om avskrivning av ett mål efter återkallelse, publiceras dock inte. För tillgång till samtliga avgöranden i ett mål hänvisas till hovrättens arkiv.

Med sökfunktionen i högerspalten går det att söka efter ett avgörande med ord och förfina urvalet genom filtrering på avgörandetyp eller måltyp. De avgörandetyper som går att filtrera på är Vägledande avgörande, Begäran om förhandsavgörande (från EU-domstolen) och Avgörande. Genom att välja en avgörandetyp utesluts de övriga. Motsvarande princip gäller vid filtrering på måltyp.

Sök på målnummer, ord i rubrik eller avgörande.