Om Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen är sedan den 1 september 2016 en del av avdelning 2 inom Svea hovrätt. Chef för avdelning 2 inklusive Patent- och marknadsöverdomstolen är hovrättslagmannen Amina Lundqvist.

Svea hovrätt disponerar ett antal byggnader på Riddarholmen i Stockholm; Wrangelska, Schering Rosenhanes, Hessensteinska och Stenbockska palatsen samt Västertorn. Patent- och marknadsöverdomstolen har sina lokaler i Stenbockska palatset.

Den dömande verksamheten vid Patent- och marknadsöverdomstolen utövas av hovrättslagmän, hovrättsråd, patentråd, tekniska experter, ekonomiska experter och hovrättsassessorer. Därutöver finns hovrättsfiskaler som genomgår domarutbildning, fast anställda föredragande samt domstolshandläggare.

Patent- och marknadsöverdomstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen, som från den 1 september 2016 är en del av Stockholms tingsrätt.

Typiska mål och ärenden

Patent- och marknadsdomstolarnas uppgift är att handlägga i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. Det innebär att patent- och marknadsdomstolarna hanterar många olika sorters mål och ärenden. Några exempel är:

  • mål om skadestånd och vitesförbud på grund av varumärkesintrång, upphovsrättsintrång, patentintrång eller mönsterintrång
  • mål om ogiltigförklaring av patent
  • mål och ärenden om informationsföreläggande och intrångsundersökning enligt de immaterialrättsliga lagarna, till exempel upphovsrättslagen
  • ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent
  • immaterialrättsliga brottmål, till exempel mål om varumärkesintrång
  • mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring
  • mål om konkurrensskadeavgift och om förbud mot företagskoncentration

Mer information

Mer information om domstolen finns på Svea hovrätts webbplats:

Uppdaterad
2024-01-11