Prövningstillstånd

Med undantag för i vissa brottmål krävs det så kallat prövningstillstånd för att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ett mål till fullständig prövning. Om prövningstillstånd inte ges kommer Patent- och marknadsdomstolens avgörande att stå fast. Det framgår av Patent- och marknadsdomstolens avgörande om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra för att överklaga avgörandet.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd om:

  1. det kan finnas anledning att ändra Patent- och marknadsdomstolens avgörande;
  2. det behövs för att Patent- och marknadsöverdomstolen bättre ska kunna bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt;
  3. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Patent- och marknadsöverdomstolen prövar målet;
  4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går tre domare igenom målet och prövar om det finns skäl att ge prövningstillstånd. Om frågan om prövningstillstånd är enkel kan en domare ge prövningstillstånd, men för att inte ge prövningstillstånd krävs alltid tre domare.

Uppdaterad
2024-01-11