Säkerhetskontroll

Information om säkerhetskontroll i Wrangelska palatset.

Säkerhetskontrollen innebär att besökare får gå igenom en larmbåge och att väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig.

När många besökare kommer samtidigt finns det risk för viss köbildning vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Uppdaterad
2023-05-26