Ansökan till domarutbildning

Fiskalsantagning

Svea hovrätt anställer cirka 45 hovrättsfiskaler varje år uppdelat på fem antagningstillfällen. Vid varje tillfälle avser antagningen i första hand sökande som kan påbörja sin anställning inom fyra månader från antagningstillfället. Sista dag för ansökan vid respektive antagningstillfälle framgår nedan.

Antagningstillfälle Sista dag för ansökan
Januari 15 december
April 15 mars
Juni 15 maj
September 15 augusti
November 15 oktober

Ansökan

Ansökan sker på en särskilt framtagen blankett och skickas antingen per e-post till svea.hovratt@dom.se (skriv ”Fiskalsansökan” eller liknande i ämnesraden) eller per post till Svea hovrätt, Box 2290, 103 17 Stockholm. När ansökan kommit in till hovrätten bekräftas det genom ett brev av vilket tider för intervjuer m.m. i den aktuella antagningsomgången framgår.

När en ansökan har kommit in hämtar hovrätten in ett yttrande från lagmannen vid den underrätt där sökanden genomfört sin notarietjänstgöring. Yttrandet ska innehålla en bedömning av sökandens lämplighet för fortsatt domarutbildning utifrån hovrättens kravprofil. Hovrätten hämtar sedan in muntliga referenser på ett urval av sökandena. Vanligen kontaktas lagmannen eller de chefsrådmän som sökanden har arbetat med. Även andra referenspersoner kan komma att kontaktas.

Efter genomgång av sökandenas ansökningshandlingar och inhämtade referenser kallas ett antal sökande till intervju. Intervjuerna brukar hållas i slutet av antagningsmånaden och kallelserna till intervjuer sker kort innan dess. Antalet som ska kallas på intervju bestäms med utgångspunkt i hovrättens behov av fiskaler de närmaste månaderna. När intervjuerna har hållits fattas beslut om vilka som ska anställas. Samtliga som har varit på intervju får besked per telefon inom någon eller några dagar. Övriga sökande meddelas per e-post.

En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det.

Kontakta gärna någon av våra administrativa fiskaler om du har några frågor! De nås per telefon, 08-561 671 44 eller 08- 561 671 43.

Fiskal med mark- och miljöinriktning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen finns möjlighet att söka anställning som fiskal med särskild inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Dessa tjänster utlyses med jämna mellanrum genom en annons på Sveriges domstolars hemsida. Intresse och tidigare erfarenhet inom miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt är meriterande. Anställningsförfarandet går i övrigt till som för andra fiskaltjänster.

Fiskal med patent- och marknadsrättslig inriktning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen finns möjlighet att söka anställning som fiskal med särskild inriktning på patent- och marknadsrätt. Dessa tjänster utlyses med jämna mellanrum genom en annons på Sveriges domstolars hemsida. Intresse och tidigare erfarenhet inom patent- och marknadsrätt är meriterande. Anställningsförfarandet går i övrigt till som för andra fiskalstjänster.

Uppdaterad
2023-11-10