logotyp

Domen i det s.k. högskoleprovsmålet har överklagats till hovrätten

Mål: B 1296-18, B 518-19
Domen i det s.k. högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen. r.

Några av de tilltalade som har överklagat tingsrättens dom har begärt att hovrätten ska undanröja domen och lämna tillbaka målet till tingsrätten för ny behandling. Hovrätten kommer under mars/april att fatta beslut i den frågan.

Om tingsrättens dom inte undanröjs planerar hovrätten att inleda huvudförhandling i oktober i år. Förhandlingen beräknas ta ca 15 dagar.