logotyp

I Högsta domstolen mål B 1415-18, B 2017-18 och B 4781-18 angående verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott meddelas dom den 19 februari 2019

Mål: B 1415-18, B 2017-18, B 4781-18
I Högsta domstolen mål angående verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott meddelas dom den 19 februari 2019