logotyp

Preliminär huvudförhandlingsplan i hovrättens mål B 262-19

Mål: B 262-19
Nedan finns en redogörelse för vad som planeras ske under de olika huvudförhandlingsdagarna i målet. Observera att ändringar i denna planering kan ske löpande.

Dag 1, den 7 mars 2019 kl. 09:00 – 16:30
Ordföranden redogör för den överklagade domen. Parterna framställer därefter yrkanden respektive inställning. Åklagaren håller sin sakframställan. I mån av tid håller även försvararna och målsägandebiträdet sakframställan.

Dag 2, den 8 mars 2019 kl. 09:30 – 12:30
Försvararna och målsägandebiträdet håller sakframställan.

Dag 3, den 18 mars 2019 kl. 09:00 – 16:30
Nya förhör hålls. Det är dels tilläggsförhör, dels förhör med nya vittnen. Den tilltalades personliga förhållanden gås igenom.

Dag 4, den 20 mars 2019 kl. 09:00 – 16:30
Parterna håller sina slutanföranden, dvs. sammanfattar sina synpunkter i målet och argumenterar för sin uppfattning.

Dag 5, den 21 mars 2019 kl. 09:00 – 16:30
Reservdag.

Såvitt kan bedömas kommer förhandlingen att hållas inom stängda dörrar.

Hänvisning

Mellan dag 2 och 3 kommer hovrätten att utanför huvudförhandlingen ta del av inspelningarna från de förhör som hölls i tingsrätten.