logotyp

Socialstyrelsens föreskrifter om vilken myndighet som får besluta om en person utan legitimation får arbeta som läkare, t.ex. AT-läkare, får inte tillämpas

Mål: 719-18
För att en person som saknar läkarlegitimation ska få arbeta som läkare krävs ett särskilt förordnande. Det gäller exempelvis när en person med läkarexamen ska göra sin AT-tjänstgöring.

Enligt patientsäkerhetslagen är det Socialstyrelsen som prövar ansökningar om sådana förordnanden. Socialstyrelsen har med stöd av ett bemyndigande från regeringen infört föreskrifter om vilken myndighet som ska pröva detta. Kammarrätten i Stockholm konstaterar nu i en dom att föreskrifterna inte får tillämpas eftersom regeringens bemyndigande står i strid med lag.

Socialstyrelsen har med stöd av ett bemyndigande i patientsäkerhetsförordningen infört föreskrifter som ger landstingen rätt att besluta om särskilda förordnanden för bl.a. AT-läkare. Socialstyrelsen har också föreskrivit att myndigheten kan återkalla landstingens rätt att besluta om särskilt förordnande för enskilda AT-läkare.

I det överklagade beslutet har Socialstyrelsen tillämpat den senare föreskriften och återkallat landstingens rätt att besluta om särskilt förordnande för en viss AT-läkare.

Kammarrätten konstaterar att patientsäkerhetslagen uttömmande reglerar frågan om vilken myndighet som ska besluta om särskilda förordnanden. Regeringen kan inte genom en förordning ge Socialstyrelsen rätt att ändra detta. Bemyndigandet i patientsäkerhetsförordningen får därför inte tillämpas.

Eftersom Socialstyrelsens föreskrift saknar stöd av ett giltigt bemyndigande får den inte tillämpas. Kammarrätten undanröjer därför underinstansernas avgöranden.