Kammarrätten i Stockholm logotyp

Socialstyrelsens föreskrifter om vilken myndighet som får besluta om en person utan legitimation får arbeta som läkare, t.ex. AT-läkare, får inte tillämpas

Mål: 719-18
För att en person som saknar läkarlegitimation ska få arbeta som läkare krävs ett särskilt förordnande. Det gäller exempelvis när en person med läkarexamen ska göra sin AT-tjänstgöring.

Enligt patientsäkerhetslagen är det Socialstyrelsen som prövar ansökningar om sådana förordnanden. Socialstyrelsen har med stöd av ett bemyndigande från regeringen infört föreskrifter om vilken myndighet som ska pröva detta. Kammarrätten i Stockholm konstaterar nu i en dom att föreskrifterna inte får tillämpas eftersom regeringens bemyndigande står i strid med lag.

Socialstyrelsen har med stöd av ett bemyndigande i patientsäkerhetsförordningen infört föreskrifter som ger landstingen rätt att besluta om särskilda förordnanden för bl.a. AT-läkare. Socialstyrelsen har också föreskrivit att myndigheten kan återkalla landstingens rätt att besluta om särskilt förordnande för enskilda AT-läkare.

I det överklagade beslutet har Socialstyrelsen tillämpat den senare föreskriften och återkallat landstingens rätt att besluta om särskilt förordnande för en viss AT-läkare.

Kammarrätten konstaterar att patientsäkerhetslagen uttömmande reglerar frågan om vilken myndighet som ska besluta om särskilda förordnanden. Regeringen kan inte genom en förordning ge Socialstyrelsen rätt att ändra detta. Bemyndigandet i patientsäkerhetsförordningen får därför inte tillämpas.

Eftersom Socialstyrelsens föreskrift saknar stöd av ett giltigt bemyndigande får den inte tillämpas. Kammarrätten undanröjer därför underinstansernas avgöranden.

Kontakt

Eva Östman JohanssonKammarrättsråd
Eva BlomqvistInformatör

Hoppa till innehåll

Bifogade filer