logotyp

Stockholms tingsrätts verksamhetsberättelse 2018

Tingsrätten har nu beslutat verksamhetsberättelsen för 2018 av vilken bland annat framgår att tingsrätten nått målet när det gäller omloppstider för tvistemål, att fler mål avgjorts 2018 än 2017 och att omloppstiderna för familjemål har minskat.

När det gäller omloppstider för brottmål har tingsrätten nästan nått målet, och bedömningen är att målet kommer att nås under den inledande delen av 2019.