logotyp

Tingsrätten ogillar åtal för djurplågeri

Mål: B 4046-18
Tingsrätten har i dag meddelat dom mot två män som stått åtalade för bl.a. grovt narkotikabrott och djurplågeri.

Tingsrätten har dömt männen för grovt narkotikabrott och ansett att utredningen visat att männen i överlåtelsesyfte hanterat bl.a. en större mängd amfetamin. Tingsrätten har däremot ogillat åtalet för djurplågeri. Tingsrätten har ansett att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att de båda männen tillsammans utsatt en hund för starkt lidande genom att ha avlivat den genom hängning eller kvävning.

För att ta del av dom i målet kontakta oss via e-postadress:

bestallningar.tsb@dom.se ange målnummer B 4046-18 i ämnesraden.