logotyp

Datum satt för det uppmärksammade och stora målet

Mål: B 785-18
Den 24 april 2019 kl. 09.00 inleds rättegången mot tre personer som bl.a. är åtalade för grov trolöshet mot huvudman/medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

I målet förs även talan om skadestånd, förverkande av utbyte av brott, företagsbot och näringsförbud.

Huvudförhandlingen är planerad att äga rum den 24–26 april, 14 maj, 16 maj, 27–29 maj, 3–5 juni, 7 juni och ev. 17–18 juni (reservdagar).