logotyp

Dom i överklagat mål från Uddevalla tingsrätt om bl.a. mord och människorov

Mål: B 1213-19
Hovrätten har i dag dömt två män för mord. En av männen döms till 14 års fängelse. Den andre döms även för människorov och rån till 13 års fängelse. Hovrätten har även dömt en tredje man för bl.a. människorov till 7 års fängelse.

Mordet har begåtts genom att den ene av männen dödat målsäganden genom att hugga honom i huvudet med en yxa. Den andra mannen har filmat mordet och varit pådrivande. De döms båda som gärningsmän. Mannen som utdelade de dödande huggen ansågs av tingsrätten ha agerat i ett nödliknande tillstånd till följd av hot om våld mot honom och hans familj. Hovrätten bedömer att mannen inte har handlat i nöd, men däremot att han handlat under tvång. Detta, samt mannens medverkan i brottsutredningen, har föranlett en betydande straffreduktion. Hovrätten anser dock att straffvärdet är högre än de 10 år som tingsrätten dömt ut och dömer honom till 14 års fängelse. En av hovrättens ledamöter är skiljaktig och anser att straffet ska bestämmas till 17 års fängelse.

Hovrätten anser att straffvärdet även för medgärningsmannen är högre än vad tingsrätten funnit, och höjer straffet från 12 till 13 års fängelse. Hänsyn har tagits till hans ålder vid gärningen (19,5 år).

Även straffet för den tredje mannen som döms för bl.a. människorov, grov misshandel och rån höjs, från 6 till 7 års fängelse.

På samma sätt som tingsrätten ogillar hovrätten ett åtal för skyddande av brottsling, grovt brott.

Tingsrättens beslut om skadestånd står fast.

Tre av männen ska vara fortsatt häktade tills domen vinner laga kraft.