logotyp

Dom meddelas i mål om grus- och bergtäktsverksamhet

Mål: M 4525-17
Mark- och miljödomstolen kommer den 2 april 2019 att meddela dom i mål om bl.a. grus- och bergtäktsverksamhet i Hörröd i Kristianstads kommun.

Den som vill få domen mailad till sig, när den meddelas, kan redan nu anmäla detta till tingsrättens registrator, enklast via mmd.vaxjo@dom.se.