Växjö tingsrätt

Vi har öppet kl.8.30-16.00, men receptionen håller lunchstängt kl.12.00-12.45 mellan 17 juni-9 augusti. På sommaren har vi färre rättegångar än vanligt. Vi har främst förhandlingar i mål där rättegången måste hållas inom en snäv tidsfrist. Det gäller bland annat häktningsförhandlingar, mål där den misstänkte är häktad eller är under 18 år, samt brådskande familjemål. De så kallade snabbspårsmålen hålls som vanligt under sommaren. I mitten av augusti drar domstolens ordinarie verksamhet igång igen. Under sommaren publicerar vi inte information om kommande förhandlingar på vår webbplats.

Telefon, växel

0470-56 01 00

Besöksadress (paket skickas till)

Kungsgatan 8
352 33 Växjö

Postadress (brev/REK skickas till)

Box 81
351 03 Växjö

Sociala medier

Öppettider och kontakt
Aktuellt hos oss

Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbete?

Växjö tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under vår- eller höstterminen. Praktikperioden omfattar minst 10 veckor och kan förläggas vid antingen allmänna domstolen eller mark- och miljödomstolen. Välkommen att söka praktik vid Växjö tingsrätt!

Ung kvinna i kostym på arbetsplats
Person skriver på bärbar dator.

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

E-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår e-tjänst för att skicka handlingar till oss. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.

En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.
Ung man vittnar i domstol

Att vittna - du kan göra skillnad

Varför är det viktigt att vittna i domstol? Under en rättegång är många gånger vittnet den enda person som har sett och hört någonting på en brottsplats. Det kan vara helt avgörande för att domstolen ska kunna göra en rättvis bedömning. Se filmen om hur det går till att vittna.

Växjö tingsrätt är även mark- och miljödomstol

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt är en av fem regionala mark- och miljödomstolar. Här prövas miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och va-mål inom Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Växjö tingsrätt exteriort