Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Ansökan om tillstånd att ändra vattenverksamhet vid Finsjö Övre kraftverk, Emån

Kommun

Mönsterås kommun

Dom

11 december 2021

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för bergtäkt m.m. samt vattenverksamhet på fastigheten Vasketorp 1:5

Kommun

Vimmerby kommun

Dom

21 december 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ett antal vattenverksamheter m.m. i samband med ombyggnation av järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön

Kommun

Motala kommun

Dom

22 december 2020

Saken

Ansökan om tillstånd till utrivning av broar samt uppförande av nya broar m.m. och anläggande av fiskvandringsväg på fastigheten Södra Park 1:1 

Kommun

Vaggeryds kommun

Dom

28 december 2020

Saken

Ansökan enligt 11 kap. 16 § miljöbalken om godkännande i efterhand för de kajreparationer som utförts för att förebygga skada samt om laglighetsförklaring av befintliga kajanläggningar inom fastigheterna Kvarnholmen 2:6 och 2:25  

Kommun

Kalmar kommun

Remisstidens utgång

13 januari 2021

Saken

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Åkerslundsverket på fastigheten Rebbelberga 129:2 

Kommun

Ängelholms kommun

Remisstidens utgång

18 januari 2021

Uppdaterad
2020-12-29

Hitta på sidan

Relaterat innehåll