Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Ansökan om tillstånd för utrivning av befintlig damm, Stora Vörta kvarndamm i Nättraby

Kommun

Karlskrona kommun

Remisstidens utgång

3 augusti 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet vid Tranås kvarn i Svartån

Kommun

Tranås kommun

Remisstidens utgång

7 augusti 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ytvattenbortledning från Hornsjön för allmän vattenförsörjning m.m.

Kommun

Borgholms kommun

Huvudförhandling

tisdag 18 augusti 2020 kl.09.00

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till att bortleda vatten med en årlig mängd om cirka 4,5 miljoner kubikmeter från Änghultasjön m.m. för fiskodlingsverksamhet

Kommun

Uppvidinge kommun

Remisstidens utgång

28 augusti 2020

Saken

Ansökan om godkännande enligt 11 kap. miljöbalken för utförda åtgärder vid Kvarndammen och mittersta utloppet ur Änghultasjön på fastigheten Klavreda 3:8

Kommun

Uppvidinge kommun

Remisstidens utgång

28 augusti 2020

Saken

Ansökan om lagligförklaring och tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för uttagsbrunnar på fastigheterna Oby 1:23 och Oby 6:3, samt ansökan om tillstånd att från nämnda brunnar bortleda grundvatten. 

Kommun

Alvesta kommun

Remisstidens utgång

31 augusti 2020

Uppdaterad
2020-08-04

Hitta på sidan

Relaterat innehåll