Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att bygga om och bibehålla regleringsanordning vid Ålkistan och anlägga en fiskvandringsväg med bräddtröskel samt tillstånd till ytvattenbortledning med högst 300 000 kubikmeter vatten om året från Hornsjön för allmän vattenförsörjning, m.m. 

Kommun

Borgholms kommun

Remisstidens utgång

20 februari 2020

Saken

Ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet för hantering av avfall på fastigheten Bumerangen 1. 

Kommun

Värnamo kommun

Remisstidens utgång

11 mars 2020

Saken

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet vid Trekantens plantskola genom bortledande av grundvatten för bevattning, samt ansökan om tillstånd för anläggande av ytterligare en borrad brunn

Kommun

Kalmar kommun

Remisstidens utgång

20 mars 2020

Saken

M 485-20: Ansökan om ändringstillstånd enligt 9 och 16 kap. miljöbalken att bedriva miljöfarlig verksamhet genom tillverkning av etanol på fastigheterna Båken 1 och Båken 3

M 111-17: Prövotidsredovisning angående uppskjuten fråga om luktbegränsande åtgärder vid bolagets anläggning för tillverkning av etanol på fastigheten Bråken 1 och 3

Kommun

Norrköpings kommun

Remisstidens utgång

20 mars 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende befintlig verksamhet samt utökad produktion på företagets anläggningar på fastigheterna Boanäs 3:2 och Nyboholm 2:2

Kommun

Vetlanda kommun

Huvudförhandling och syn

13-14 maj 2020 kl.09.00

Uppdaterad
2020-02-25

Hitta på sidan

Relaterat innehåll