Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Tillstånd för krematorieverksamhet på fastigheten Edvinshem 2:21 (M 3518-19) respektive fastigheten Kristianstad 4:31 (M 3630-19)

Kommun

Ystads kommun

Kristianstads kommun

Dom

6 maj 2020

Saken

Tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av översvämningsskydd m.m. i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo

Kommun

Vellinge kommun

Dom

7 maj 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till förlängd och utökad täktverksamhet m.m. samt tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (bortledning av grund- och ytvatten) inom fastigheterna Hagseryd 5:1 samt Risan 1:3 och 1:4

Kommun

Eksjö kommun

Remisstidens utgång

20 maj 2020

Saken

M 1543-20: Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet m.m. på fastigheten Bökestad 5:1 och Lilla Metsjö 2:16

M 1544-20: Ansökan om omprövning av Bökestad dikningsföretag 1936 och Bökestad Boo m.fl. dikningsföretag 1906

Kommun

Linköpings kommun

Remisstidens utgång

4 juni 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledande av grundvatten för planskild korsning vid Flöjavägen, byggande av påldäck m.m., mellan Ödåkra och Kattarp (se närmare i kungörelsen nedan)

Kommun

Helsingborgs kommun

Remisstidens utgång

17 juni 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg och avledning av inläckande yt- och grundvatten i Häradsudden (se närmare i kungörelsen nedan)

Kommun

Norrköpings kommun

Remisstidens utgång

22 juni 2020

Uppdaterad
2020-05-20

Hitta på sidan

Relaterat innehåll