Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte är skyddade av sekretess. I varje enskilt fall görs det därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. Domstolen har rätt att neka att skicka handlingar elektroniskt, det gäller till exempel förundersökningsprotokoll. 

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer, eller
  • Du har uppgifter om minst en part i målet

Beställ på annat vis

Vad kostar det?

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Du kan kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar genom att besöka oss.

Aktuella avgifter

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För handlingar som måste skannas in (till exemepel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Domstolen har rätt att neka att skicka handlingar elektroniskt, det gäller bland annat förundersökningsprotokoll (beslut 2022-11-01 om utlämnande och sekretessprövning av förundersökningsprotokoll).

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

USB

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 120 kronor.

Ljud- och bildinspelningar på USB

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 120 kronor.

Porto

Vid brevleverans tillkommer porto. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift.

Kostnaderna regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Uppdaterad
2023-01-13