Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

  

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Följ länken nedan för mer information om att beställa allmänna handlingar från Växjö tingsrätt.

Växjö tingsrätt följer Domstolsverkets riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar (Domstolsverkets dnr 2040-2013).

Eventuell kostnad för porto tillkommer till nedanstående avgifter. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Tingsrättens huvudpolicy är att förundersökningsprotokoll endast lämnas ut i pappersform.

Aktuella avgifter

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut ombeställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

 

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

USB

Avgift tas ut som för e-post plus 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll