Mark- och miljödomstolen
vid Växjö tingsrätt

På grund av covid-19 ber vi dig att bara besöka domstolen om du måste, och aldrig om du har förkylningssymptom. Är du kallad till rättegång men är sjuk måste du ta kontakt med oss. Tag gärna kontakt med oss via e-post i första hand.

Telefon, växel
0470-560 100
Besöksadress
Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Postadress
Box 81, 35103 Växjö
Geografiskt område (domkrets)
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.
Sociala medier
Mer kontaktinformation

Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbete?

Växjö tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under 2020. Praktikperioden omfattar minst 10 veckor och kan förläggas vid antingen allmänna domstolen eller mark- och miljödomstolen. Välkommen att söka praktik vid Växjö tingsrätt!

Ung kvinna i kostym på arbetsplats
Sveriges domstolars flagga

Sveriges mark- och miljödomstolar

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt är en av fem mark- och miljödomstolar. Övriga finns vid Umeå, Östersunds, Nacka och Vänersborgs tingsrätter. Mark- och miljödomstolens domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt i Stockholm.