Mark- och miljödomstolen
vid Växjö tingsrätt

Mark- och miljödomstolen utgör en egen avdelning vid Växjö tingsrätt. Här avgörs miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål samt va-mål.

Telefon, växel
0470-560 100
Besöksadress
Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Postadress
Box 81, 35103 Växjö
Geografiskt område (domkrets)
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.
Sociala medier
Mer kontaktinformation

Sveriges mark- och miljödomstolar

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt är en av fem mark- och miljödomstolar. Övriga finns vid Umeå, Östersunds, Nacka och Vänersborgs tingsrätter. Mark- och miljödomstolens domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt i Stockholm.

Sveriges domstolars flagga