Betala ansökningsavgift

Via e-tjänsten Betaltjänst betalar du avgiften för din ansökan. Handläggningen av ärendet/målet påbörjas först när tingsrätten fått både ansökan och ansökningsavgift.

Frågor & svar

Vilka betalningssätt är möjliga i betaltjänsten?

För snabbast hantering betalar du med betalkort (MasterCard/Visa).

Du kan också skapa en faktura som du använder för att betala via din internetbank eller motsvarande. Faktura/betalningsunderlag tar 2-3 dagar. Du betalar med stöd av de uppgifter som visas i betaltjänsten eller genom att skriva ut betalningsunderlaget. Det skickas ingen faktura per post. Har du förelagts att betala måste datumet i föreläggandet följas för att inte ansökan ska avvisas. Om fältet 'Er referens' fylls i visas detta på fakturan/betalningsunderlaget.

Kan jag betala i tingsrättens reception?

Ja, du kan betala din ansökningsavgift i vår reception.

Vi ser helst att du betalar med betalkort. Har du endast möjlighet att betala kontant måste du kunna tillhandahålla jämna pengar, vi har ingen växelkassa.

Om du betalar in avgift i ett befintligt mål vid tingsrätten, uppge ditt målnummer.

Uppdaterad
2024-01-24