Skicka in handling

Handlingar som ska inges till tingsrätten skickas med fördel elektroniskt, för snabbaste handläggning. Handlingar kan även skickas med vanlig post, lämnas in i vår reception eller lämnas i vår brevlåda på Kungsgatan 8.

Vi är tacksamma om du anger ditt målnummer och vilken avdelning målet tillhör i all kontakt med tingsrätten, både i skrivelser inkomna med post och med e-post. Denna information hittar du uppe i högra hörnet i de handlingar du fått av tingsrätten. 

 

E-post

Skicka handlingar direkt till domstolen via e-post. Vill du bifoga filer med din e-post, tänk på att varje mail inte kan ha mer än totalt 30 MB bifogat. Dokumenten ska helst vara i pdf-format.

Innehåller ditt meddelande känsliga uppgifter kan det vara bättre att använda e-tjänsten Skicka handlingar utan signering, se nedan.

När ditt mail har nått fram till oss får du ett automatiskt svar till din e-post.

E-tjänsten Skicka handlingar utan signering

Om du vill skicka handlingar till oss på ett säkert sätt kan du använda detta kontaktformulär. Meddelandet lagras då direkt hos oss, istället för att skickas oskyddat över nätet. Tidigare kallades detta "Säker e-post".

Vill du bifoga filer med detta meddelande, tänk på att deras totala storlek inte får överstiga 20 MB.

E-tjänsten Signera och skicka handlingar digitalt

Med denna e-tjänst kan du signera handlingar digitalt och skicka in dem till domstolen. Det gäller till exempel ansökningar, fullmakter eller handlingar i ett pågående mål.

E-tjänsten Inlämningstjänst för myndigheter

Om du arbetar på en myndighet och har en e-postadress registrerad på en myndighetsdomän, kan du använda dig av denna e-tjänst för att skicka in handlingar till domstolen. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.

Molntjänster och fildelning

Om du skickar in stora handlingar (mer än 30 MB) till oss kan du inte göra detta via e-post, utan behöver då använda dig av en molntjänst.

Riktlinjer för molntjänster och fildelning

- Tingsrätten accepterar bara filer från stora och säkra molntjänster. Följande tjänster är just nu tillförlitliga, men listan kan komma att utökas eller minskas efterhand. Efter beslut av Europadomstolen (se länk nedan) rekommenderar vi att man använder sig av tjänster vars servrar är placerade inom EU.

 • CloudMe (EU)
 • TransferNow (EU)
 • Sprend (EU)
 • Drop Send (EU)
 • pCloud (EU)
 • Sync (EU)
 • PlusTransfer (EU)
 • OneCloud (EU)
 • Dropbox
 • IBM Cloud
 • Microsoft Azure
 • Microsoft OneDrive
 • Mimecast
 • Apple iCloud
 • iManage
 • Google Drive/Foto/Docs

- Tingsrätten skapar inte konton för att ladda ner filer. Det finns sätt att dela filer med en mottagare utan att denne ska behöva skapa ett eget konto. Om tingsrätten ändå får filer som kräver ett konto kommer vi att be avsändaren att dela materialet på annat sätt.

- Filer räknas inte som mottagna av tingsrätten förrän vi har lyckats ladda ner dem och föra in dem i vårt målhanteringssystem (alltså inte när vi emottar mailet).

- Om det delade materialet på molntjänsten är orelaterat till målet (till exempel bilder på husdjur) kommer avsändaren att ombes att endast dela det material som är relevant. Detta för att spara tingsrättens lagringsutrymme, arbetstid och undvika nedladdning av filer som innebär en säkerhetsrisk för domstolens nätverk.

Paket

Paket måste skickas till tingsrättens besöksadress. Paket som skickas till vår postadress kommer inte att kunna levereras av PostNord.

Paket får heller inte vara adresserade till någon medarbetare vid tingsrätten.

Rekommenderad post

Brev och rekommenderade brev måste skickas till tingsrättens postadress. REK som skickas till vår besöksadress kommer inte att kunna levereras av PostNord.

REK får heller inte vara adresserade till någon medarbetare vid tingsrätten.

Uppdaterad
2024-02-13