Skicka in handling

Handlingar som ska inges till tingsrätten kan skickas per post eller e-post, samt lämnas in i vår reception eller i vår brevlåda på Kungsgatan 8.

Ange målnummer och avdelning

Vi är tacksamma om du anger ditt målnummer och vilken avdelning målet tillhör i all kontakt med tingsrätten, både i skrivelser inkomna med post och med e-post. 

Målnummer och avdelning hittar du uppe i högra hörnet i de handlingar du fått av tingsrätten. 

Vill du skicka rekommenderat? 

Rekommenderad post måste skickas till tingsrättens postadress. REK som skickas till vår besöksadress kommer inte att kunna levereras av PostNord. 

REK får heller inte vara adresserade till någon medarbetare vid tingsrätten.

Molntjänster och fildelning

Om du skickar in stora handlingar (mer än 30 MB) till oss kan du inte göra detta via e-post, utan behöver då använda dig av en molntjänst.

- Tingsrätten accepterar bara filer från stora och säkra molntjänster. Följande tjänster är just nu tillitsbara, men listan kan komma att utökas eller minskas efterhand.

  • Google Drive/Foto/Docs
  • Dropbox
  • IBM Cloud
  • Microsoft Azure
  • Microsoft OneDrive
  • Apple Icloud
  • Sprend
  • TransferNow

- Tingsrätten skapar inte konton för att ladda ner filer. Det finns sätt att dela filer med en mottagare utan att denne ska behöva skapa ett eget konto. Om tingsrätten ändå får filer som kräver ett konto kommer vi att be avsändaren att dela materialet på annat sätt.

- Filer räknas inte som mottagna av tingsrätten förrän vi har lyckats ladda ner dem och föra in dem i vårt målhanteringssystem (alltså inte när vi emottar mailet).

- Om det delade materialet på molntjänsten är orelaterat till målet (t.ex. bilder på husdjur) kommer avsändaren att ombes att endast dela det material som är relevant. Detta för att spara tingsrättens lagringsutrymme, arbetstid och undvika nedladdning av filer som innebär en säkerhetsrisk för domstolens nätverk.

Uppdaterad
2020-05-11