Skicka handlingar utan signering

Om du vill skicka handlingar till någon av myndigheterna inom Sveriges Domstolar på ett säkert sätt kan du använda detta formulär. Tidigare kallades detta "Skicka handlingar med säker e-post".

Det du skickar in lagras direkt hos den myndighet du valt, istället för att skickas oskyddat över nätet.

Skicka handlingar från en myndighet till domstol?

Du som arbetar på en myndighet kan använda e-tjänsten "Inlämningstjänst för myndigheter" för att lämna över handlingar till förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

I tjänsten kan du skicka stora filer och du får en sammanställning och kvittens från domstolen.

Skicka handlingar som ska signeras?

Om du ska lämna in en handling som ska signeras kan du inte använda den här e-tjänsten. Använd i stället "Signera och skicka handlingar digitalt."

Innan du startar

 • Gör klart dina handlingar och eventuella bilagor. I formuläret skapas inga ansökningar eller dokument.
 • Dokumenten ska helst vara i pdf-format.
 • Dokumenten kan tillsammans vara på maximalt 20 MB.
 • Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda e-tjänsten.

Så gör du

 • Välj den domstol eller nämnd du vill skicka handlingar till.
 • Välj om ditt ärende gäller pågående mål, nytt mål eller övrigt ärende.
 • Fyll därefter i resten av formuläret och bifoga dina filer.
 • När du har klickat på "Skicka" får du möjlighet att kontrollera och spara.
 • Inom kort ska du få ett automatiskt svar från myndigheten till den epost du har angett. Kontrollera gärna din skräppost om du inte får autosvaret. Om det ändå inte kommit bör du kontakta domstolen för att säkerställa att allt har fungerat.

Tillåtna filformat

Bifoga helst filer i pdf-format. Följande format fungerar också:

 • djvu
 • doc
 • docx
 • gif
 • jpeg
 • jpg
 • mp4
 • png
 • ppt
 • pptx
 • txt
 • xls
 • xlsx
 • zip
 • 7z

Så behandlar vi personuppgifter

Respektive myndighet är personuppgiftsansvarig

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten. Du kan läsa om myndigheternas behandling av personuppgifter på sidan Så behandlar vi personuppgifter - Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2022-10-25