Praktik på Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt tar i första hand emot praktikanter i form av juridikstuderande vid högskolor och universitet.

Växjö tingsrätt söker juristpraktikanter

Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbete? Funderar du kanske på en framtid inom rättsväsendet? Då är du välkommen att söka praktik vid Växjö tingsrätt!

Växjö tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under våren respektive hösten. Praktikperioden omfattar minst 10 veckor och kan förläggas vid antingen allmänna domstolen eller mark- och miljödomstolen.

Det här får du arbeta med

Som juristpraktikant får du inblick i tingsrättens verksamhet. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Du får se hur praktiskt domstolsarbete går till och du får en allmän träning i rättslig analys och metodik.

Det övergripande målet med praktiken är att ge praktikanten inblick i det dagliga domstolsarbetet samt i de olika mål och ärenden som förekommer vid en tingsrätt. Detta sker framförallt genom att du ges möjlighet att delta i det praktiska arbetet, vilket också kan innefatta uppgifter på avdelningens kansli.

Allmänna domstolen

Som juristpraktikant på allmänna domstolen kommer du att föra protokoll vid både brottmåls- och tvistemålsförhandlingar, skriva domförslag, göra rättsutredningar och i viss mån bereda mål och ärenden. Även andra på tingsrätten förekommande arbetsuppgifter kan komma att ingå i praktiken.

Mark- och miljödomstolen

Som juristpraktikant på mark- och miljödomstolen kommer du att föra protokoll vid sammanträden och förhandlingar, skriva domförslag, göra rättsutredningar och i viss mån bereda mål och ärenden. Även andra på tingsrätten förekommande arbetsuppgifter kan komma att ingå i praktiken.

Vi söker dig som...

 • är inskriven vid universitet/högskola
 • ännu inte har avlagt juristexamen
 • har slutfört termin sex vid juristprogrammet

Praktiken ska ske inom ramen för en juridisk kurs som innehåller inslag av praktik.

Vi söker dig som har goda juridiska kunskaper och god kommunikativ förmåga. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig en intressant och utvecklande praktikperiod på en modern domstol belägen i en expansiv universitetsstad. Växjö har ett rikt kulturliv, en stolt idrottstradition och en väl utbyggd kollektivtrafik. Växjö kommun har omkring 97 000 invånare, läs mer på www.vaxjo.se.

Vid Växjö tingsrätt pågår ett löpande arbete med organisationsfrågor och utveckling av arbetsformer, exempelvis digital handläggning. Tingsrätten betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet.

Vilka är vi?

Växjö tingsrätt räknas till en av Sveriges större domstolar med sina omkring 100 medarbetare. Domstolen har fyra dömande avdelningar, två på allmänna domstolen och två på mark- och miljödomstolen. Domstolen har också en administrativ avdelning som stöttar målavdelningarna i frågor rörande ekonomi, HR, IT, kommunikation, arkiv, säkerhet och service.

På allmänna domstolen arbetar cirka 40 medarbetare, inklusive rådmän, fiskaler, notarier och domstolshandläggare.

På mark- och miljödomstolen arbetar cirka 50 medarbetare, inklusive rådmän, tekniska råd, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Särskilt om din ansökan

Din ansökan ska bestå av CV, personligt brev och kopia på senaste studieutdraget från Juristprogrammet. Glöm inte att ange vilken period du vill praktisera (alternativt om du söker praktik för hela terminen). Vi tar emot ansökningar löpande under året.

Sista ansökningsdag för respektive period:

 • 1 november – inför period 1 på vårterminen (start ca v.3)
 • 1 februari – inför period 2 på vårterminen (start ca v.13)
 • 1 maj – inför period 1 på höstterminen (start ca v.36)
 • 1 september – inför period 2 på höstterminen (start ca v.46)

I mån av utrymme kan även ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag komma att beaktas.

Det är av stor vikt att du fyller i samtliga fält i det digitala ansökningsverktyget och svarar på enkätfrågorna.

Observera att annonsen inte avser någon anställning, utan en oavlönad praktikplats. Du måste vara inskriven på juristprogrammet för att komma i fråga. Praktiken omfattar minst 10 veckor.

 

Anställningsvillkor och ansökan

Anställningsform: Tidsbegränsad praktik utan lön eller annan ersättning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 2 eller flera
Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Kontakt

För upplysningar om praktiken är du välkommen att kontakta

 • Lars Jeppsson, chefsrådman allmänna domstolen, tfn 0470-560 166
 • Lena Stjernqvist, stf chefsrådman mark- och miljödomstolen, tfn 0470-560 146
 • Johanna Nilsson, samordnande beredningsjurist, tfn 0470-560 118
 • Emelie Martinsson, kommunikatör, tfn 0470-560 113

Kortare praktik? 

För förfrågningar om kortare praktikperioder under vår- eller hösttermin, alternativt för annan typ av praktik, kontakta oss direkt på telefon eller via e-post.

Uppdaterad
2022-10-03