Studiebesök och besök vid rättegång

Alla är välkomna att besöka en rättegång. Skolelever och föreningar kan i studiesyfte besöka tingsrätten. Det är viktigt att vara förberedd inför besöket och ta del av information kring vilka regler som gäller på domstolen.

De flesta förhandlingar vid tingsrätten är offentliga. Det betyder att alla som vill se hur en rättegång går till är välkomna till tingsrätten, förutsatt att de har fyllt 15 år. Antalet åhörarplatser i salarna är begränsat.

Notera att vissa mål kan vara av mycket känslig natur för en enskild person. Sådana mål kan därför hållas helt eller delvis inom stängda dörrar, och då har allmänheten inte tillträde till rättssalen. Detta beslutar ordföranden om vid förhandlingens början.

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att besöka oss. Då kan vi stämma av passande förhandlingar och vilka tider som gäller. Vi kan också anpassa vår planering så att ni får ut så mycket som möjligt av ert besök.

Bokning av studiebesök sker genom ordningsvakterna i tingsrättens reception:

      

Viktigt inför besök vid rättegång

  • Domstolen har säkerhetskontroll för alla inpasserande. Ta höjd för att det kan bli kö, särskilt i samband med att morgonens förhandlingar börjar samt efter lunch.
  • Det är inte möjligt att "boka" platser. Eftersom förhandlingarna är öppna för allmänheten är det först till kvarn som gäller. Nära anhöriga och media kan komma att prioriteras.
  • Det finns bara ett visst antal åhörarplatser per sal: Sal 4 (12 platser), Sal 5 (12 platser), Sal 6 (30 platser). På grund av brandsäkerhet och säkerhet i allmänhet håller vi strikt på att inte ha fler åhörare än platser i salarna.
  • Ni måste vara beredda på att förhandlingar kan ställas in eller flyttas med kort varsel. Vi kan aldrig ge några garantier för att allt kommer att fungera som planerat, även om ni har bokat ert besök i god tid.
  • Enligt lag är det förbjudet att fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen. Det är också förbjudet att ha elektronisk utrustning, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller smarta klockor, påslagna i rättssalen.
  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande, eller att förtära något under förhandlingen.
  • In- och utpassering bör ske i anslutning till pauser eller i samband med förhandlingens slut.
  • Tänk på att många som deltar i en rättegång, till exempel vittnen och människor som har blivit utsatta för ett brott, är ledsna, rädda och oroliga. Visa därför hänsyn vid ert besök genom att hålla en dämpad ljudnivå.

Om du arrangerar ett studiebesök är det viktigt att du i förväg informerar gruppen om vilka regler som gäller.

Särskilt om studiebesök

Besök av skolklasser och andra större grupper bör avtalas i förväg med tingsrätten. Detta för att tingsrätten ska kunna bedöma om ett mål lämpar sig för den kategori som ska göra studiebesöket, om det finns risk att förhandlingen inte kommer att vara offentlig samt se till att förhandlingen hålls i en förhandlingssal med tillräckligt många åhörarplatser.

Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är normalt inte lämpliga för skolklasser att närvara vid. Tingsrättens förhandlingar har en åldersgräns på 15 år, då vår erfarenhet är att unga besökare inte bör vara yngre än så för att kunna tillgodogöra sig studiebesöket.

För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det också viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Anmäl er i receptionen ca 15 minuter före förhandlingen, om inget annat avtalats.

Det kan finnas möjlighet för en skolklass att få träffa en medarbetare på tingsrätten i samband med förhandlingen, om detta har framförts i förväg.

Om en kopia av domen i målet önskas, kan ni höra av er till tingsrätten på utsatt datum för att få denna skickad till er.

Kommande förhandlingar

Följ länken nedan för information om kommande veckas förhandlingar på Växjö tingsrätt.

Du finner även information om dagens förhandlingar i tingsrättens entréhall.

Uppdaterad
2024-01-24