Studiebesök och besök vid rättegång

De flesta förhandlingar vid tingsrätten är offentliga. Det betyder att alla som vill se hur en rättegång går till är välkomna till tingsrätten. Vissa mål är dock av mycket känslig natur för en enskild person. Sådana mål kan därför hållas helt eller delvis inom stängda dörrar, och då har allmänheten inte tillträde till rättssalen. Detta beslutar ordföranden vid förhandlingens början.

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att besöka oss. Då kan vi stämma av passande förhandlingar och vilka tider som gäller. Vi kan också anpassa vår planering så att ni får ut så mycket som möjligt av ert besök.

Ni kan nå tingsrättens reception antingen via e-post, vaxjo.tingsratt@dom.se, eller via telefon, 0470-560 100.

- Det är inte möjligt att "boka" platser. Då förhandlingarna är öppna för allmänheten är det först till kvarn som gäller. Nära anhöriga och media kan komma att prioriteras.

- Det finns bara ett visst antal åhörarplatser per sal: Sal 4 (12 platser), Sal 5 (12 platser), Sal 6 (30 platser). P.g.a. brandsäkerhet och säkerhet i allmänhet håller vi strikt på att inte ha fler åhörare än platser i salarna.

- Ni måste vara beredda på att förhandlingar kan ställas in eller flyttas med kort varsel. Vi kan aldrig ge några garantier för att allt kommer att fungera som planerat, även om ni har bokat ert besök i god tid.

- Enligt lag är det förbjudet att fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen. Det är också förbjudet att ha elektronisk utrustning, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller smarta klockor, påslagna i rättssalen.

- Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande, eller att förtära något under förhandlingen.

- In- och utpassering bör ske i anslutning till pauser eller i samband med förhandlingens slut.

- Tänk på att många som deltar i en rättegång, t.ex. vittnen och människor som har blivit utsatta för ett brott, är ledsna, rädda och oroliga. Visa därför hänsyn vid ert besök genom att hålla en dämpad ljudnivå.

Om du arrangerar ett studiebesök är det viktigt att du i förväg informerar gruppen om vilka regler som gäller.

För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Anmäl er i receptionen ca 15 min före förhandlingen.

Det kan finnas möjlighet för en skolklass att få träffa en medarbetare på tingsrätten i samband med förhandlingen om detta har framförts i förväg.

Förbered dig gärna inför studiebesöket genom att ta del av informationen på följande länkar.

Kommande förhandlingar

Följ länken nedan för information om kommande veckas förhandlingar på Växjö tingsrätt.

Du finner även information om dagens förhandlingar i tingsrättens entréhall.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21