Ordningsregler

För allas trevnad ber vi dig att ta del av ordningsreglerna för våra lokaler och förhandlingssalar.

Ordningsregler i våra lokaler

Musik, alkohol och störande uppträdande

Det är i allmänna utrymmen och förhandlingssalar förbjudet att dricka alkohol.

Det är förbjudet att röka, skräpa ner, laga mat, eller förtära mat som riskerar att vara obehaglig för andra besökare.

Det är förbjudet att spela eller framföra musik.

Det är förbjudet att ligga ned i sittmöbler eller ligga eller sitta på golvet.

Det är förbjudet att ofreda någon eller uppträda störande på annat sätt.

Det är förbjudet att som åhörare inverka störande på en förhandling. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, eller föra högljudda samtal under förhandling.

Skrifter och affischering

Det är förbjudet att sälja eller dela ut tryckta skrifter.

Det är förbjudet att sätta upp affischer eller liknande.

Djur

Det är förbjudet att ta med djur in i allmänna utrymmen eller i förhandlingssalar. Undantaget servicehundar i tjänst.

Väskor, bagage

Det är förbjudet att lämna bagage, väskor eller andra tillhörigheter utan uppsikt. Tillhörigheter som lämnats kvar och som inte är inlåsta i förvaringsskåp kan komma att tas om hand av domstolens säkerhetspersonal.

Bildupptagning

All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i rättssalen under förhandling är förbjuden.

Inlines, skateboard

Det är förbjudet att åka skateboard eller inlines inom domstolens lokaler.

Ordningsregler i förhandlingssalen

Varje åhörare måste respektera att förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Det är därför förbjudet att uppföra sig på ett sätt som stör förhandlingen. Exempelvis är det inte tillåtet att kommentera förhandlingen, applådera, skratta eller föra egna samtal.

Det är inte tillåtet att äta eller dricka i förhandlingssalen.

All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från förhandlingssalen är förbjuden.

Alla mobiltelefoner, kameror och annan sådan utrustning ska vara avstängda och undanstoppade.

Ytterkläder och andra personliga tillhörigheter får inte kvarlämnas i rättssalen vid pauser.

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan bli avvisad med förbud att återvända.

Uppdaterad
2024-01-24