logotyp

I dag tillträder Stefan Reimer som justitieråd i Högsta domstolen

Stefan Reimer har under de senaste 17 åren tjänstgjort som rådman och chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt.

Han har därutöver varit särskild utredare eller expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. i Polismetodutredningen, Utredningen om ett särskilt tortyrbrott, Nämndemannautredningen och Narkotikastraffutredningen.