logotyp

Ingen rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen för skada under en friskvårdstimme

Mål: 3124-18
Kammarrätten har prövat om en skada som uppstått under en friskvårdsaktivitet på arbetstid är en arbetsskada.

En arbetstagare, som arbetar som skatterevisor, skadade en tand när han spelade ishockey under en s.k. friskvårdstimme. Kammarrätten anser, efter en helhetsbedömning, att förhållandena i detta fall är sådana att det inte är fråga om ett olycksfall i arbetet. Vid bedömningen har vägts in bl.a. arbetstagarens arbetsuppgifter samt att aktiviteten inte anordnades av arbetsgivaren. Skadan ger därför inte rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

- Många arbetstagare deltar i friskvårdsaktiviteter på arbetstid. Avgörandet avser att bidra till att klargöra vad som gäller om en arbetstagare skadar sig under en sådan aktivitet, säger kammarrättsrådet Bodil Stelzer.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.