Ny domstolsbyggnad i Hudiksvall

Idag har ett stort steg tagits mot en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall i kvarteret Smedjan 5. Den valda tomten bedöms vara ett bra val då den skapar möjlighet för en effektiv domstolsverksamhet och dessutom är lokaliserad nära polishuset. Byggstarten är planerad till våren 2020.

Hudiksvalls tingsrätt är idag inrymd i en jugendbyggnad från 1909. Byggnaden möter inte längre dagens krav på säkerhet och tillgänglighet och tillgodoser heller inte domstolens behov av förhandlingssalar och mötesrum för parter och andra aktörer som verkar i tingsrätten. Nuvarande lokaler bedöms inte vara utvecklingsbara för domstolens behov. Behovet av nya och säkrare lokaler är stort.

Idag har därför Domstolsverket och fastighetsägarna Perol Fastigheter 2 AB, tecknat ett avtal angående en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall.

- Det här är ett sedan länge efterlängtat besked. Efter flera år av ovisshet kan vi nu på allvar börja med planeringen för att skapa en i alla avseenden modern domstol i Hälsingland, säger Christian von Szalay, lagman vid Hudiksvalls tingsrätt.

En av Domstolsverkets centrala uppgifter är att anskaffa, inreda och utrusta lokaler inom Sveriges Domstolar.

- Våra lokaler ska vara transparenta, öppna och välkomnande samtidigt som en hög säkerhet ska upprätthållas. För oss är det viktigt att arbeta med högt ställda krav på en god arbetsmiljö, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och vi arbetar med ett hållbarhetstänk som ska genomsyra alla våra om- och nybyggnadsprojekt, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid Domstolsverket.

Fakta

Fastighetsägare: Perol Fastigheter 2 AB

Hyresgäst: Domstolsverket

Arkitekt: Yellon

Kvadratmeter: ca 2800

Antal arbetsplatser: ca 35

Förhandlingssalar: 7

Byggstart: Kvartal 1 2020

Färdigt: Kvartal 3 2022

Hudiksvalls tingsrätt är sedan 2005 Hälsinglands enda tingsrätt. Tingsrättens domsaga omfattar kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn. Tingsrätten har ca 30 medarbetare, varav sex ordinarie domare