Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att stödja och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Domstolsverkets huvudkontor ligger i Jönköping, lokalkontoren finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Telefon, växel
036-15 53 00
Lämna in handlingar digitalt
Skicka handlingar utan signering
Besöksadress
Kyrkogatan 32
553 16 Jönköping
Postadress
551 81 Jönköping
Leveransadress
Smålandsgatan 33
553 16 Jönköping
Sociala medier
Öppettider och kontakt

Stå upp för demokratin - varje dag

Hos oss arbetar du för allas rätt att få sin sak prövad i en rättssäker och opartisk domstol. Att varje dag bidra till rättstrygghet är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vill du vara med i det viktiga arbetet?

Medarbetare i möte. Foto.