Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att stödja och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Domstolsverkets huvudkontor ligger i Jönköping, lokalkontoren finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Telefon, växel

036-15 53 00

Lämna in handlingar digitalt

Skicka handlingar utan signering

Besöksadress

Kyrkogatan 32
553 16 Jönköping

Postadress

551 81 Jönköping

Leveransadress

Smålandsgatan 33
553 16 Jönköping

Sociala medier

Öppettider och kontakt

Stå upp för demokratin - varje dag

Hos oss arbetar du för allas rätt att få sin sak prövad i en rättssäker och opartisk domstol. Att varje dag bidra till rättstrygghet är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vill du vara med i det viktiga arbetet?

Medarbetare i möte. Foto.