logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 mars 2019 utnämnt:
  • rådmännen Per Christensen och Stellan Gylestam och tf. rådmannen Stina Melin att vara hovrättsråd i Göta hovrätt
  • administrativa chefen Eric Leijonram att vara rådman i Linköpings tingsrätt
  • rådmännen Marie Gärtner och Anna Tengberg och administrativa assessorn Maria Anvin att vara rådmän i Malmö tingsrätt.
Faktaruta

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.