logotyp

Praktisk information inför huvudförhandling i mål ang. grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott m.m.

Mål: 6683-17
Uppsala tingsrätt har sedan 2017 handlagt ett stort brottmål som bl.a. rör misstankar om grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott.

I målet är f.n. fyra personer häktade och åtal förväntas inkomma den 5 april 2019. På grund av det stora antalet inblandade som kan förväntas komma att åtalas har tingsrätten bokat in datum för huvudförhandling. Förhandlingen beräknas pågå under ca 50 dagar, med start den 9 april och beräknas avslutas i slutet på september.

Under förhandlingens fem första dagar, den 9-11 april samt den 16-17 april, kommer förhandlingen att hållas i säkerhetssalen på Stockholms tingsrätt. Media och åhörare som önskar närvara vid förhandlingen hänvisas då till Stockholms tingsrätts säkerhetssal, Bergsgatan 50 i Stockholm.

Förhandlingen fortsätter sedan i Uppsala tingsrätt (med första dag den 23 april). Samtliga dagar kommer förhandlingen att påbörjas kl. 09.00.

För att förhandlingen ska kunna genomföras så smidigt som möjligt och för att tingsrätten ska kunna bedöma hur stort intresset är, finns det möjlighet att föranmäla sitt intresse för att följa förhandlingen på plats.

Tingsrätten har även för avsikt att reservera ett antal platser till media. För att få del av dessa platser ska intresse anmälas till tingsrätten. För mer information samt anmälan hänvisas till tingsrättens hemsida, www.uppsalatingsratt.domstol.se Se under ”Uppmärksammade mål vid Uppsala tingsrätt”.