logotyp

Terroriståtalet i Solna tingsrätt: beslut i häktningsfrågan och information om pressmöte m.m.

Mål: 3678-18
I dag har tingsrätten beslutat att häva häktningsbeslutet för en 39-årig man och en 31-årig man som är åtalade för förberedelse till terroristbrott. En 46-årig man, som är åtalad för samma brott, är fortfarande häktad. Som tidigare meddelats kommer domen mot de totalt sex åtalade i målet att meddelas fredagen den 8 mars kl. 11.00.

Tingsrätten kommer att hålla ett pressmöte när domen meddelas. Pressmötet hålls i tingsrättens lokaler, sal 1. Ansvarig domare i målet, chefsrådmannen Patrik Alm, kommer att kort presentera innehållet i domen. Därefter finns det möjlighet till frågor från journalisterna. Fram till 15.00 kommer Patrik Alm även att finnas tillgänglig för enskilda intervjuer och per telefon.

Personal från tingsrätten finns på plats från kl. 10.45 för att hjälpa representanter för media. Pressmötet är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten också att gå ut med ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen. Utskrivna exemplar av domen kommer att finnas tillgängliga vid pressmötet. Domen kommer också att skickas till dem som har beställt den strax efter kl. 11.00.

Målet handlar sammanfattningsvis om åtal mot sex personer för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och åtal mot tre av dessa personer för förberedelse till terroristbrott.