logotyp

Åtal väckt i mål om vapenfynd i container i Taberg

Mål: B 2199-18
Åklagaren har väckt åtal mot den man som har varit häktad sedan sommaren 2018 såsom misstänkt för att ha innehaft vapen och vapendelar i en container i Taberg. Åklagaren yrkar att tingsrätten ska döma mannen för synnerligen grovt vapenbrott.

Huvudförhandlingen kommer inledas den 2 maj 2019 och beräknas pågå under fem dagars tid.

Faktaruta

Åtal
Om åklagaren anser att det finns tillräcklig utredning om att ett brott har begåtts och vem som begått det så åtalas den misstänkta personen. I Sverige är åklagaren i princip skyldig att åtala om dessa villkor är uppfyllda. Det sker genom att en stämningsansökan lämnas till tingsrätten.

Huvudförhandling
Kallas ofta rättegång och är den muntliga förhandling i domstolen som hålls i brottmål och tvistemål, som innebär att målet avgörs. I brottmål föregås huvudförhandlingen av polisens och åklagarens förundersökning. I mer omfattande mål kan också en förberedande förhandling förekomma. Huvudförhandlingen är uppdelad i tre moment: sakframställning, bevisning, där hela bevisningen ska läggas fram inför rätten, och slutanförande (också kallat plädering).