logotyp

Det s.k. Östersundsmålet

Mål: B 785-18
Huvudförhandlingen med början den 24 april 2019 har ställts in.

Orsaken är att utredningen i målet måste kompletteras, vilket inte bedöms kunna ske inom ramen för den planerade huvudförhandlingen