logotyp

Domar från förvaltningsrätten om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest

Mål: 5882-17, 5883-17, 5884-17, 5885-17, 5886-17, 5887-17, 5888-17, 5889-17, 5890-17, 5891-17, 5892-17, 5893-17, 5895-17, 5896-17, 5897-17, 5898-17, 5899-17, 5900-17, 5901-17, 3176-18, 3178-18, 3179-18, 3180-18, 3182-18, 3184-18, 3186-18, 3188-18, 3262-18, 3270-18, 3272-18, 3274-18, 3278-18, 3280-18, 3282-18, 3283-18, 3284-18, 5894-17
Domarna gäller personer som varit verksamma i företag som ingår i riskkapitalgruppen med samlingsnamnet IK.

Domarna innebär att förvaltningsrätten på nytt har kommit fram till att inkomsterna för berörda personer i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Förvaltningsrätten kommer under våren och fram till sommaren att meddela domar för personer som varit verksamma i företag som ingår i andra riskkapitalgrupper med samlingsnamnen EQT, Nordic Capital och Segulah.