logotyp

Dråpmisstänkt försatt på fri fot

Mål: B 593-19
Tingsrätten har idag hävt häktningen för den person som suttit häktad för dråp sedan den 8 mars 2019. Tingsrätten uttalade i beslutet att personen alltjämt är på sannolika skäl misstänkt för dråp, men att det är uppenbart att skäl för häktning saknas.

Enligt lagen ska häktning ske vid misstanke om allvarliga brott, dvs. sådana där minimistraffet är två års fängelse, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Något eller några av de särskilda häktningsskälen ska alltså föreligga. De särskilda häktningsskälen är att det finns risk för att den misstänkte:

  • avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff
  • genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen eller
  • fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Tingsrättens beslut innebär att det är uppenbart att inte någon av de särskilda häktningsskälen föreligger.