logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 11 april 2019:
  • utnämnt rådmannen Karoline Fridolf att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge.
  • utnämnt rådmännen Joakim Westerlund och Elisabet Rune att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge.
  • utnämnt advokaten Tomas Åhlén att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt.
    utnämnt kammarrättslagmannen Håkan Löfgren att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö.
  • utnämnt rådmannen Anna Hjärtberg Wernqvist att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Luleå.
  • utnämnt tf. rådmannen Jan Finander att vara rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad.
  • utnämnt arkitekten Ylva Kvist Trelje att vara tekniskt råd i tingsrätterna.