logotyp

Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 21599-18
När Migrationsverket har upphävt en Schengenvisering och Polismyndigheten har fattat ett beslut om avvisning ska ett överklagande av avvisningsbeslutet prövas av Migrationsverket som första instans.