Högsta domstolen
 

CBD-olja som innehåller THC bedöms vara narkotika

Mål: B 177-19
Målet rörde CBD-olja som tillverkats av industrihampa. Sådan hampa undantas från definitionen av cannabis och anses därför som växt inte vara narkotika. Enligt Högsta domstolen gäller detta inte om växten har gjorts om till en beredning som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet THC. Eftersom CBD-oljan bedöms vara en sådan beredning utgör den narkotika. Det strider inte mot den straffrättsliga legalitetsprincipen att tillämpa regelverket på det sättet.

En man köpte CBD-olja. Den innehöll THC, det narkotikaklassificerade ämne som finns i växter av släktet Cannabis.

Mannen åtalades för ringa narkotikabrott. Tingsrätten ansåg att oljan i och för sig utgjorde narkotika. Gränsen för undantaget för industrihampa var emellertid enligt domstolen så otydlig att legalitetsprincipen hindrade straffansvar för narkotikabrott. Mannen frikändes därför. Domen fastställdes av hovrätten.

Växter av släktet Cannabis är narkotikaklassificerade. Ämnet THC är också narkotikaklassificerat, liksom beredningar som innehåller ämnet. Den regleringen har inte någon koppling till regleringen avseende växterna.

Enligt Högsta domstolen är det klart att undantaget avseende industrihampa endast avser växter av släktet Cannabis. En beredning som innehåller THC träffas inte av undantaget och utgör därför narkotika. Den s.k. legalitetsprincipen ställer bl.a. krav på att straffrättslig reglering inte får vara för obestämd. Narkotikaregleringen och undantaget för industrihampa är enligt Högsta domstolen inte så otydlig att en tillämpning av bestämmelserna skulle strida mot legalitetsprincipen.