logotyp

Dom angående DFA-kedjan

Mål: 9520-18, 9521-18
DOM: DFA-kedjan (diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning) är ett av flera hjälpmedel vid bedömningen av rätt till sjukpenning. Enbart att det saknas objektiva undersökningsfynd har inte en avgörande betydelse för rätten till sjukpenning vid psykisk sjukdom.